DERK LOORBACH

Prof. dr. Derk Loorbach (hoogleraar Sociaaleconomische Transities, directeur van DRIFT, en hoofdonderzoeker van het platform Design, Impact, Transition (DIT) van de Erasmus Universiteit Rotterdam): ‘Er gebeuren al radicale transities op kleine schaal. Die kleine stappen moeten we zichtbaar maken om de grote beweging te gaan zien.’

VÉRONIQUE PATTEEUW

Dr. Ir. Véronique Patteeuw (docent aan de École Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage Lille, gastdocent aan de KU Leuven en EPFL Lausanne en wetenschappelijk redacteur van OASE.): ‘Het gaat ook over een stukje vergeten geschiedenis. Hoe kunnen we leren uit de experimenten van de jaren 70, voor de uitdagingen van nu?’

LÉA-CATHERINE SZACKA

Dr. Léa-Catherine Szacka (mede-oprichter PASZA Platform voor Architectonisch Onderzoek, senior docent Architectuurstudies aan de University of Manchester en gastdocent aan het Berlage, de Technische Universiteit Delft): ‘We laten ook de jongere generatie zien dat de toekomst er al is: we moeten het nú gaan doen.’

PETER VEENSTRA

Peter Veenstra (mede-oprichter van LOLA Landscape Architects met Cees van der Veeken en Eric-Jan Pleijster): ‘IT’S ABOUT TIME is een confrontatie met tijdsdruk. We moeten vertragen met de groei en versnellen met de oplossing.’